Przedszkole nr 165
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 165 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkole nr 165

Przedszkole nr 165 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkole nr 165.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-02-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

• Zdjęcia archiwalne obecnie nie posiadają opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:   2021-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Teresa Sakalouskaya-Strus.
 • E-mail: p165@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 6192804

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 165 w Warszawie
 • Adres: ul. Ratuszowa 8a, 03-461 Warszawa
 • E-mail: p165@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 6192804

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Wejście do budynku i strefa obsługi.

  Budynek jednokondygnacyjny znajduje się u zbiegu ulic Ratuszowej i Jagiellońskiej. Wejście na teren placówki od ul. Ratuszowej, przez furtkę otwieraną na kod. Wejście główne do budynku bez podjazdu, schody 8 stopni, szerokość drzwi – 90 cm.

  Wejście dla rodziców z podjazdem szerokości 130 cm, drzwi – 80 cm.

  Wejście do grupy trzylatków niskie schody 8 stopni, szerokość drzwi - 132 cm.

  Komunikacja w budynku odbywa się schodami. Ewakuacja z budynku odbywa się przez wydzielone ciągi-klatki komunikacyjne. W budynku znajduje się pięć sal lekcyjnych dla dzieci, wyposażonych w toalety,  toaleta dla personelu, szatnia dla dzieci i pomieszczenia gospodarcze. Na poziomie -1 jest zlokalizowane są: sala relaksacyjno-kompensacyjna i gimnastyczna i 2  toalety, jedna z prysznicem. Zejście do sal po schodach.

   2. Sposób dojazdu

   Najbliższe przedszkola przystanki tramwajowe znajdują się przy ul. Jagiellońskiej - nr 6,28,20  w kierunku Dw. Wschodni i Gocław, Metro Młociny i na ul. Inżynierskiej -  nr 3 w kierunku Gocław, 4  w kierunku Wyścigi 23 w kierunku Nowe Bemowo, Czynszowa, 25  w kierunku Banacha, Annopol.

   Przystanek autobusowy znajduje się przy ul. Inżynierskiej i przy ul,. Ratuszowej,  autobusy nr 162,166,169,170 w kierunkach Chomiczówka, Olesin, Utrata, Ursynów oraz Rondo Starzyńskiego, Bródno, Pl. Hallera.

   Pas dla rowerzystów na ul. Jagiellońskiej

    3. Opis dostępności korytarzy i wind.

    Z wejścia dla rodziców możliwość dotarcia do pomieszczeń: sekretariatu, pokoju kierownika administracyjno-gospodarczego.  Gabinet dyrektora na poziomie 1- brak dostępu.

    Brak wind i toalet dla niepełnosprawnych.

     4. Opis dostosowań - pochylnie, platform, informacji głosowych, pętle indukcyjne, miejsce parkingowe.

     Przedszkole nie jest dostosowane.

     W pobliżu przedszkola jest miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych od ul. Kameralnej 3 oznaczone miejsca.

      5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

      Warunkiem wejścia do przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku przedszkola z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

       6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

       W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

       Informacje dodatkowe

       Ułatwienia

       Skróty klawiszowe.

       Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

       Dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych.

       Strona dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.

       Inne informacje i oświadczenia

       Przedszkole nr 165 w Warszawie zostało oddane do użytku w roku 1962. Budynek był dostosowany do ówczesnych standardów budowlanych.

       W 2004 roku został wykonany gruntowny remont elewacji budynku, a w roku 2014 zmodernizowano teren i wymieniono wyposażenie placu zabaw.

       Obsługa Klienta jest możliwa na parterze budynku.

       Personel obsługi jest przygotowany do świadczenia pomocy petentom.

                
        
       Wprowadził Nowak Katarzyna 22-09-2020
       Aktualizujący Kublik Anna (Przedszkole nr 165) 17-03-2021
       Zatwierdzający Jasica Dorota (Przedszkole nr 165) 17-03-2021
       Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-03-2021
       Liczba odwiedzin: 225
       Rejestr zmian