Przedszkole nr 165
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 165 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Kompetencje Przedszkola nr 165:
• Sprawuje opiekę nad dziećmi
• Prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczną
• Dostosowuje metody pracy z dziećmi  do ich potrzeb i możliwości rozwojowych
• Zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa podczas zabaw, zajęć i wycieczek
• Współpracuje z rodzicami  w kierunku ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i  zapewnienia harmonijnego rozwoju dzieci
• Wspomaga wszechstronny rozwój dzieci zapewniając im opiekę specjalistów: logopedy i psychologa
• Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.


Dyrektor Przedszkola Nr 165
 
Dorota Jasica  


tel. 22 619 28 04


e-mail : p165@edu.um.warszawa.pl


Rada Pedagogiczna

Przedszkole zatrudnia nauczycieli wychowania przedszkolnego lub początkowego z przygotowaniem pedagogicznym.

W placówce zatrudniony jest logopeda. 

Opiekę psychologiczno – pedagogiczną pełni oddelegowany psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 5 mieszczącej się w Warszawie, przy ulicy Otwockiej 3.

Zadania i obowiązki dyrektora i nauczycieli  znajdują się w Statucie Przedszkola. 

Kompetencje  Rady Pedagogicznej określone są w Regulaminie Rady Pedagogicznej.


Rada Rodziców.

Rada Rodziców  Przedszkola Nr 165 w Warszawie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty          (Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz.458) art.53 i 54 

Zadania i kompetencje dotyczące działalności Rady Rodziców Przedszkola
Nr 165 w Warszawie znajdują się w regulaminie Rady Rodziców.


Pracownicy administracji i obsługi.

Przedszkole  zatrudnia  następujących pracowników niepedagogicznych:

· kierownika administracyjno- gospodarczego

· sekretarka

· kucharkę

· pomoc kuchenną

· woźne oddziałowe

· pomoce nauczyciela

· dozorców


Dzieci

Do przedszkola uczęszcza  125 dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku życia,  które uczęszczają do 5 oddziałów.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.EZarzycka 03-12-2012
Aktualizujący Kublik Anna (Przedszkole nr 165) 17-03-2021
Zatwierdzający Jasica Dorota (Przedszkole nr 165) 17-03-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-03-2021
Liczba odwiedzin: 1348
Rejestr zmian