Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: BIP - Przedszkole nr 165

Lista podkatalogów:

Lista artykułów:


Informacje

Informacje
Treść

Publikacja sprawozdania finansowego za 2018 rok

 

         Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r., wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Pragi-Północ m.st. Warszawy.


Wprowadził Jasica Dorota (Przedszkole nr 165) 2019-05-21
Aktualizujący Jasica Dorota (Przedszkole nr 165) 2019-05-21
Zatwierdzający Jasica Dorota (Przedszkole nr 165) 2019-05-21
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-05-21
Wersja standardowa